Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, από τότε που η ετήσια πληρωμή των τελών κυκλοφορίας,  μπορούσε να έχει εκτός από το κόστος, και το χαρακτήρα μιας μικρής περιπέτειας, με  πολλά ενδιάμεσα βήματα και σίγουρα πολύ χαμένο χρόνο:

  • Το πρώτο βήμα ήταν η αναμονή για την άφιξη του ειδοποιητήριού. Οι πλέον άτυχοι θα το έχαναν και θα έπρεπε να επισκεφτούν την τοπική Εφορία για την επανέκδοση του!
  • Βήμα 2ο: η επίσκεψη στην τράπεζα και η αναμονή στην ουρά,
  • Βήμα 3ο: πληρωμή και παραλαβή του σήματος μετά από αρκετή ώρα.

Αυτό μπορεί να ήταν και το τέλος της διαδικασίας αλλά για τους πιο αφηρημένους  η περιπέτεια μπορούσε να συνεχιστεί, με:

  • Απώλεια του σήματος,
  • Επιστροφή στην εφορία για επανέκδοση του σήματος
  • Πληρωμή προστίμου 30€ και επανέκδοση.

 

Αυτή η διαδικασία απαιτούσε από μερικές ώρες για τους πιο τυχερούς και αποτελεσματικούς, ώς κάποιες μέρες για τους πιο άτυχους (ή και αφηρημένους).  Ίσως μισή ημέρα χαμένη για τον καθένα μας. Μια ημέρα στην οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, δημιουργικό ή μη: ένα καφέ,  μια βόλτα, διάβασμα, ή οτιδήποτε άλλο, πέρα από  την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η μέρα μας έχει χαριστεί. Πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα και στη νέα χρονιά δεν χρειάζεται να σκεφτεί κανείς την παραπάνω διαδικασία, δεν χρειάζεται να προστεθεί στο κόστος του σήματος και Χαμένος Χρόνος, για την προμήθεια του.

Και επιπλέον, όχι μόνο μας χαρίστηκε επιπλέον χρόνος,  αλλά συλλογικά εξοικονομήσαμε και χρήματα. Η παραπάνω διαδικασία κατανάλωνε τεράστιο αριθμό εργατοωρών: με 5.000.000 οχήματα στην Ελλάδα, αν δεχθούμε 1.500.000 διαφορετικούς ιδιοκτήτες και θεωρήσουμε ότι το σύνολο της διαδικασίας ήταν κατά μέσο όρο τέσσερίς ώρες, μπορούμε να υπολογίσουμε τεράστιες ποσότητες χαμένου χρόνου. Χρόνος είτε προσωπικός ή εργασίας, σε κάθε περίπτωση πολύτιμος.

Επιπλέον, το δημόσιο, οι εφορίες,  οι τράπεζες και οι υπάλληλοι όλων αυτών των φορέων αναγκάζονταν να σπαταλήσουν χρόνο σε εργασία μη δημιουργική, για τους υπαλλήλους,και μη παραγωγική για τους οργανισμούς. Άλλωστε, δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη εργασιών να γίνουν: οι εκκρεμείς  συναλλαγές και έλεγχοι στις εφορίες παραμένουν άφθονοι. Και όχι μόνο είναι άφθονοι αλλά έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να πραγματοποιηθούν αλλά και προσφέρουν μεγαλύτερη αξία, από την διεκπεραίωση μιας μηχανικής εργασίας.


 

Πως έγιναν διαθέσιμές λοιπόν στους πολίτες της χώρας, ξανά, κάπου 750.000 ημέρες για να ξεκουραστούν να ψυχαγωφηθούν, να πάνε διακοπές, να αποκτήσουν γενικά τον έλεγχο του χρόνο τους. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το παρακάτω ερώτημα:

Πως μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια προσέγγιση και σε άλλα προβλήματα; Να κερδίσουμε χρόνο κάνοντας τις διαδικασίες και την οικονομία μας πιο παραγωγική και στο τέλός γιατί, όχι, δουλεύοντας και λιγότερο;

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι υψηλή παραγωγικότητα δεν σημαίνει μόνο υψηλότερα έσοδα ή οικονομικά οφέλη. Μπορεί να σημαίνει και λιγότερη εργασία και μεγαλύτερη ισορροπία προσωπικού χρόνου με τον χρόνο της εργασίας. Αυτό στην Σκανδιναβία το έχουν κατανοήσει πολύ καλά.

Στην περίπτωση της διαδικασίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, ο κύριος λόγος για τον κερδισμένο  χρόνο ήταν η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, η οποία έγινε δυνατή και με το άνοιγμα διεπαφών και δεδομένων της Δημόσιας διοίκησης, προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και ανάμεσα στους φορείς της Δημόσιας διοίκησης. Το άνοιγμα αυτό απελευθέρωσε ένα δυναμικό που έκανε την ζωή μας ευκολότερη και κατά κάτι ελάχιστο πιο ουσιαστική.

Τα επιμέρους βήματα που απαιτήθηκαν για αυτή την μετάβαση ήταν:

  1. Η κατάργηση του σήματος κυκλοφορίας ως αποδεικτικό πληρωμής. Η πληρωμή αποδεικνύεται με την πρόσβαση στην βάση των πληρωμών, για τους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι.
  2. Η κατάργηση της πληρωμής των σημάτων στις εφορίες, και η πληρωμή τους απευθείας στις τράπεζες, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των ήδη διαθεσίμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής των τραπεζών. Αυτό έγινε δυνατό μέσω της παροχής ανοικτών διεπαφών, από την Δημόσια Διοίκηση, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, για την παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Η κατάργηση του σήματος κυκλοφορίας  ως αποδεικτικό πληρωμής δεν ήταν ευεργετική μόνο για την δημόσια διοίκηση, αλλά και για τους πολίτες. Πλέον δεν θα έπρεπε να απαιτείται η υποχρέωση κατοχής του σήματος ή και αντικατάστασης του σε περίπτωση που χαθεί, ή παλαιότερα και κλαπεί. Ο πολίτης δεν έχει πλέον την υποχρέωση να αποδείξει κάτι που η ίδια η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να γνωρίζει.

Αντίστοιχα, η πληρωμή των τελών με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, αξιοποιεί ήδη υπάρχοντα συστήματα με τελικό αποτέλεσμα η ζωή όλων μας να γίνεται ευκολότερη. Οι πολίτες εξακολουθούν να είναι οι κυριότεροι ωφελούμενοι της διαδικασίας, με τον χρόνο που κερδίζουν πίσω.


 

Αυτή η αλλαγή της προσέγγισης στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έχει στο πυρήνα της, τις ακόλουθες αλλαγές επιχειρησιακού παραδείγματος:

  1. Το  άνοιγμα διεπαφών και δεδομένων ανάμεσα στους φορείς του Δημοσίου (Government to Government , G2G): με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατό η δημόσια διοίκηση να διαμοιράσει την γνώση που ήδη διαθέτει και συντηρεί, για την πληρωμή ή όχι των τελών κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο πολίτης απαλάχθηκε απο την ανάγκη της συνέχους απόδειξης της πληρωμής των τελών, με την κατοχή του σήματος κυκλοφορίας, της πληρωμής. Με ένα απλό και διαφανή τρόπο και η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να γνωρίζει για το σύνολο των εξουσιοδοτημένων φορέων, αυτό που ήδη γνώριζε ένα μέρος της, ενώ ο πολίτης δεν χρειάζεται να αποδεικνυει συνέχεια την συμμόρφωση του.
  2. Το άνοιγμα διεπαφών και δεδομένων από τους φορείς του Δημοσίου στον πολίτη ή και στις επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση του πολίτη (Government to Citizen και Government to Business, G2C/G2B). Μέσω μιας ελεγχόμενης διεπαφής ο πολίτης μπορεί να διασυνδέσει τα στοιχεία για το όχημα που διαθέτει, το ΑΦΜ του, και να παρασχεθεί από την δημόσια διοίκηση στον πολίτη ή στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση το απαιτούμενο ποσό. Στην συνέχεια η επιχείρηση ενημερώνει την δημόσια διοίκηση για την πληρωμή. Και σε αυτό το σημείο, ο κυριότερος ωφελούμενος είναι ο πολίτης: μπορεί να μην κερδίζει το κόστος του σήματος, αλλά κερδίζει σε χρόνο και ευκολία προσωπικά, ενώ συνολικά η παραγωγικότητα της Ελληνικής οικονομίας βελτιώνεται

Η σημαντική αυτή βελτίωση και ο κερδισμένος μας χρόνος, είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα από τα θετικά που μπορούν να συμβούν εφόσον σκεφτούμε ριζοσπαστικά, για να αποδεσμεύσουμε πόρους και χρόνο, ατομικό και συλλογικό, από εργασίες βαρετές και ανούσιες, που βαραίνουν και το κράτος με διαδικασίες, και τον πολίτη με ευθύνες. Οι πολίτες συλλογικά, η ποιότητα ζωή μας, η δημόσια διοίκηση, με την αποδευσμευση πόρων και προσωπικού για πιο ουσιαστικές και δημιουργικές εργασίες, και η Ελληνική οικονομία, όλοι κερδίσαμε, με την αποδέσμευση πορων από μια διαδικασία μη παραγωγική, και την αυτοματοποίηση της με την χρήση ανοικτών διεπαφών.


 

Προσωπικά, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και επόμενα παραδείγματα που μπορούν να αλλάξουν και να κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη και πιο ουσιαστική. Εκτιμώ ιδιαίτερα την αντικατάσταση της μισής μέρας που απατούσε η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας κάποτε, με την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα.

Το επόμενο ερωτημα είναι, που αλλού μπορούμε να εφαρμοσουμε αντίστοιχες μεθόδους και να κερδίσουμε χρόνο, κάνοντας ταυτόχρονα την ζωή μας πιο εύκολη και ανακτώντας λίγο απο τον χαμένο χρόνο;


Το άρθρο αυτό διανέμεται με την άδεια:

ccbysaΑναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0  (CC-BY-SA)

 

Advertisements