Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, από τότε που η ετήσια πληρωμή των τελών κυκλοφορίας,  μπορούσε να έχει εκτός από το κόστος, και το χαρακτήρα μιας μικρής περιπέτειας, με  πολλά ενδιάμεσα βήματα και σίγουρα πολύ χαμένο χρόνο:

Continue reading “Κερδίζοντας 750.000 ημέρες με Ανοιχτές G2C/G2B Διεπαφές”

Advertisements